Асцеденти

Езотерично значение на Изгряващите знаци

Основани на принципите, формулирани от Джуал Кул (Djwhal Khul) и Алис Бейли (Alice Bailey) в книгата "Езотерична Астрология" и схематично използвани от Адел Уилсън (Adele Wilson) в книгата "An Esoteric Journey Through the Zodiac: The Inner Meanings of the Signs".

ОВЕН - Заместване на инстинктивното желание с воля; утвърждаване на Висшия Аз; открояване на Божествената Воля чрез пораждането на нови идеи за подпомагане на еволюцията на планетата; въплъщаване на Божествената воля чрез персонифициране и осъществяване на тези идеи

ТЕЛЕЦ - Осъществяване на мъдър надзор над ресурсите на планетата и
тяхното използване за изпълнението на Божествения План; виждане, превръщане във и използване на Светлината като инструмент за разпръскване на астрална енергия и трансформиране на привързването към материята в духовен стремеж

БЛИЗНАЦИ - Раздаване на Любов с Мъдрост и използване на Мъдростта с Любов; разпръскване на Светлина и свързване на хората /буквално - изграждането на мостове между пропастите, разделящи хората/; изпълняване на функцията на канал за протичане на Любов и Мъдрост за свързване на хората и утвърждаване на всемирното единство на човечеството

РАК - Осъществяване на Единството на всичко живо - хора, животни, растения и минерали ; използване на вътрешното съзнание за връзка с масовото съзнание с цел изграждането на форми, които извисяват и вдъхновяват човечеството към универсалната Любов на чакрата "сърце"

ЛЪВ - Поставянето на Бога в центъра на съзнанието чрез усъвършенстване на личността и вливането в нея на духовна енергия, както и излъчване на Любов към другите; осъществяване на ръководството на група за хуманитарно служене и сътрудничество с други такива лидери с цел извисяване на планетарното съзнание

ДЕВА - Усъвършенстване на личността, за да може тя да приема енергиите на душата и по този начин да породи Христовото Съзнание в "аз"-а; подготовка на физическия план за получаване на по-висшите енергии необходими за планетарната инициация /посвещаване/

ВЕЗНИ - Схващане на другите като част от собствения си аз; инкорпориране на идеи от другите за осъществяване на баланса и единството на личността с Висшия Аз; превръщане в Цялото чрез сътрудничество с Висшия Аз и Божествения План

СКОРПИОН - Трансформиране на нисшите желания във Висша Воля по пътя на тестването и пречистването на личността; изпълняването на функция на духовен воин и катализатор на процесите на лекуване чрез въплъщаване във и предаване /трансмисия/ на Божествената Сила

СТРЕЛЕЦ - Всестранно изживяване на човешкия живот с цел постигане на пълно приемане, разбиране и любов към представителите на различните култури, идеи, раси и религии; носене на факела на Светлината и Любовта и вдъхновяване и подтикване на другите към по-добро разбиране на живота и хората

КОЗИРОГ - Развиване на търпение, упоритост и постоянство чрез продуктивен труд в ограниченията на материята, времето и пространството; целта е осъществяване на духовен прогрес и свързване със Силите на Светлината, както и поемането на по-големи отговорности за реализирането на Божествения План на земята

ВОДОЛЕЙ - Събуждане на съзнанието за универсалността на Духа и Божествената същност и единство ва всички същества - земни и всемирни; служене с любов и в сътрудничество с други служители, под ръководството на Планетарната Йерархия с цел подпомагане разбуждането на цялото човечество и осъществяването на следващата крачка в неговото съзнание

РИБИ - Осъзнаване на вкоренените лични нагласи, културни идеи и социални институции, които спъват планетарния прогрес; трансформиране на тези нагласи, идеи и институции в по-висши форми на енергия и разчистването на пътя за нови мисловни форми, които да обслужат Божествения План за еволюция на планетата и Слънчевата система.