Сила на планетите

Съществуват множество системи за изчисляване силата на планетите в радикса, които успешно могат да бъдат прилагани и които оправдават труда за изчисляване. Целта е да се определи силата на планета за реализация на аналогиите си и на аналогиите на дома в който се намира или който владее. Най-силните планети задължително дават събитийност през целия живот при включването им от транзити или при произвеждането на точен аспект при транзитиране и прогресии.цифрова оценка на силата на планетите.

/таблица на Бхригу/

"калас" или точки за достойнства и слабости

фактор
добра планета
зла планета
природа
+10
-10
домицил
+8
+8
изгнание
-8
-8
екзалтация
+9
+9
падение
-9
-9
тригонокрация
+3;+2;+1
+3;+2;+1
перигрин
-3
-3
астангата
-10
+10
взаимна рецепция
+4
-5
скорост
+1
-1
виа комбуста
-2
+2
на върха на дома
+6
-6
диспозитор на 1 планета
+1
-1
диспозитор на 2 планети
+2
-2
диспозитор на 3 планети
+4
-4
диспозитор на 4 планети
+6
-6
диспозитор на 5 планети
+8
-8
диспозитор на 6 планети
+10
-10

за аспекти: опозиция

+15
-15
съвпад; квадратура; тригон
+10
-10
секстил
+5
-5
за положение в дома: 1-ви дом
+15
-15
за положение в дома: 10-ти дом
+12
-12
за положение в дома: 4-ти; 7-ми дом
+10
-10
за положение в дома: 9-ти; 11-ти дом
+7
-7
за положение в дома: 2-ри; 3-ти; 5-ти дом
+5
-5
за положение в дома: 6-ти; 8-ми; 12-ти дом
-8
-8
за владеене на дом:1-ви дом
+10
-10
за владеене на дом:10-ти дом
+6
-6
за владеене на дом:4-ти; 7-ми дом
+5
-5
за владеене на дом:9-ти; 11-ти дом
+3
-3
за владеене на дом:2-ри; 3-ти; 5-ти дом
+2
-2
за владеене на дом:6-ти; 8-ми; 12-ти дом
-6
-6